Loading…

Historiek St.-Isidorus Deurne-Diest

Beginjaren

In de jaren 1926-1927 draaiden de gesprekken regelmatig rond het thema ontspanning. De jeugd van Deurne wilde meer en vond dat ze, zowel als de omliggende gemeenten, recht hadden op muziek en liefst een fanfare. De processies en andere plechtigheden zouden dan ook aan luister winnen.

In het voorjaar van 1927 was de kogel door de kerk. Het idee groeide bij de jonge mannen van Jacobs – Loos – Flebus – Luyten. De plaatselijke Boerenbond, zowat de enige vereniging in die tijd, en alle actieve Deurnenaren sloegen de handen in elkaar en 29 april 1927 zaten een dertigtal mannen tussen de 15 en de 45 jaar, onder leiding van de toenmalige hoofdonderwijzer Leon Persoons en Theofiel Beckers, de koster, ijverig noten te studeren in de kamer op de Pannehoeve bij Gerard Severijns.

Een bestuur werd gekozen met als voorzitter de toenmalige gemeentesecretaris Hubert Luyckx. Ereleden werden geronseld en zowat heel Deurne werd steunend lid van de Fanfare Sint Isidorus. Gegoede burgers en boeren kochten zelf hun instrument, anderen steunden financieel naar eigen vermogen. De firma DECARTE uit Lier mocht ineens de volledige uitrusting leveren, dirigentenstok en bombardon inclusief. Betaling gebeurde contant tot de laatste frank. De Fanfare Sint Isidorus kon starten zonder schuld. De juiste kostprijs is verloren gegaan, doch als wij weten dat een bugel in die tijd 647 frank kostte, kunnen wij veronderstellen dat het een dure en geslaagde onderneming was.

Reeds in juli werd de mars “Onze Eerste Stappen” ingestudeerd. Op stapoefening in de wei verloor Jefke Schoemans wel zijn grosse-caisse borstel, doch geen angst, met zijn klak hield hij er de maat ook wel in.

Twee maal per week repetitie en alle dagen blazen en nog eens blazen. De inspanningen werden gewaardeerd want haast elke week was er een gul erelid die een vaatje bier schonk, zodat niet alleen de muzikanten maar ook het paard van de hoef overdaad pleegde aan de bier kletskens. Muzikanten die het meemaakten, vertellen maar al te graag en met fierheid over hun eerste concert, waar “Pasquinade” en “L’Aurore d’un Beau Jour” gespeeld werden .

De grote kamer van de hoef was een noodoplossing als repetitielokaal en daarom zou er een zaal komen. Pastoor Sofrie droeg meer dan zijn steentje bij. Zijn turfkuilen en visvijver achter het kruis gingen onder de hamer en de kandidaat kopers wisten vooraf dat het goedje minstens 7500 frank diende op te brengen. In 1930 werd de zaal gebouwd en alhoewel deze slechts 8 meter op 13 meter was , kreeg hij de naam DE GROTE ZAAL.

In de dertiger jaren ging het er druk aan toe. Het was de periode van muziekconcours, vlaggenwijdingen met optochten en concerttornooien. Om de kas te stijven ging in 1931 de eerste toneelopvoering in première : batig saldo 1430 frank en de grote zaal gevuld tot achter de coulissen.

Na WWII

Tot in 1952 stapte de fanfare op achter de vlag van de plaatselijke boerenbond. Haar eerste eigen vlag werd gewijd bij de viering van haar 25 jarig bestaan. Dirigent Leon Persoons gaf zijn zilveren dirigeerstok door aan zijn zoon Paul , eveneens hoofdonderwijzer te Deurne.

In 1967 werd een trommelkorps opgericht. Opleider Jos Jacobs nam de leiding hiervan op zich. Uitgedost in nieuwe uniformen en met fonkelende trommels traden op 17 maart 1968 zevenentwintig tamboers op voor het publiek. Nadien behaalden zij talrijke prijzen op verschillende tornooien.

De opleiding van jonge muzikanten werd tot 1970 steeds toevertrouwd aan de dirigent. Nadien werd deze ontlast door Albert Vanschoubroek, Lambert Luyten en Jules Thijs. De vrucht van dit alles werd in de jaren nadien bekroond in provinciale tornooien.

Op 22 december 1976 ontvingen wij een schrijven van de Heer J. Peemans Adjunct Kabinetschef van de Koning, dat de fanfare Sint Isidorus van Deurne de titel KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ kreeg.

Op 22 december 1977 werd het GOUDEN JUBILEUM 50 jaar fanfare gevierd en bestond het trommelkorps 10 jaar.

Wanneer in april 1980 meester Persoons zijn ontslag gaf als dirigent, was het hulpdirigent Lambert Luyten die op 27 september de dirigeerstok kon overgeven aan de vinnige Jef Verhaegen uit Okselaar.

In 1982 werden onze majorettes in het leven geroepen. Dit onder de deskundige leiding van Francois Schroven en zijn echtgenote Roza Engelen. Een onvergetelijke periode uit de geschiedenis van de fanfare, want onder impuls van deze mensen groeide er een dynamische groep, die in de rangen van Fedekam vele successen boekten op de provinciale en nationale kampioenschappen.

Het einde…en een nieuw begin !

Begin jaren 1990 was onze fanfare op sterven na dood … De hoogste tijd dat er wat ging gebeuren. Onder impuls van dirigent Jozef Verhaegen gingen dan zomaar in één keer 28 jonge kandidaat muzikanten naar de muziekschool !

Dit noopte de vereniging zich in 1992 om te vormen tot harmonie met de naam “Koninklijke Harmonie Sint-Isidorus”. Deze “feitelijke vereniging” is aangesloten bij Vlamo (destijds Fedekam) onder het nr. VBR/0161

In 1996 vond Jef Verhaegen dat in Deurne zijn taak als muziekleider was volbracht en diende hij om medische reden zijn geliefkoosde hobby van dirigent over laten aan een opvolger.

Met de toekomst in het vooruitzicht, en mede dankzij de jonge geschoolde muzikanten koos het vernieuwde en verjongde bestuur onder leiding van voorzitter Marc Kemps voor de talentrijke dirigent Jos Monsieurs. Met zijn muzikale bagage en het inzicht om te werken met amateurmuzikanten, kan hij de harmonie hogerop tillen.

Dit uitte zich in een score van 89,6% op het provinciaal orkesttoernooi van VLAMO in 2001.

2002 was een heus feestjaar ! De vereniging vierde haar 75-jarig bestaan met een Jubileum Weekend.

Tijdens het wijkconcert van 6 augustus 2005 namen we afscheid van dirigent Jos Monsieurs. De dirigeerstok wordt overgedragen aan Frank Boonen.

Frank opteert voor een nieuwe aanpak van het Lenteconcert. Jaarlijks wordt een ander thema gekozen en gasten (solisten, zangers) worden uitgenodigt.

Ook wordt opnieuw geopteerd om deel te nemen aan wedstrijden. Wij behaalden op 2/10/2011 in Jezus Eik de titel van Provinciaal Kampioen Vl.Brabant met 93,17% in 2°Afd én we werden Nationaal Kampioen op het Orkestentornooi van Vlamo op 4/12/2011 met 92,83%.

Daarbovenop behaalde we eveneens alle prijzen die er maar te winnen waren : prijs van Sabam Cultuur (voor de beste uitvoering van een Belgische compositie); de titel van “Algemeen Laureaat Harmonie Vlamo” (voor het behalen van het hoogste resultaat binnen alle afdelingen en categorieën) én de Prijs van de Provincie Vl.Brabant (voor de hoogste score van alle deelnemende Vlaams Brabantse korpsen).

Dat dit geen toeval was, bewijst de volgende deelname aan het Provinciaal Tornooi Vlamo op 18/10/2015 waar we 91,83% behaalden en zo de titel van Provinciaal Kampioen opnieuw veroverden. Het Nationaal Tornooi op 15/11/2015 leverde ons alweer de 1° Prijs op en tevens de hoogst behaalde score van alle deelnemende verenigingen in de diverse afdelingen : 91,50%.

Sinds 2016 wordt de hardwerkende bestuursgroep uitgebreid met jonge medewerkers. Met de inbreng van frisse, nieuwe ideeën hoopt onze maatschappij zich nog lang te kunnen handhaven en steeds weer nieuwe doelstellingen te bereiken.

Bestuursleden:

Als voorzitter hadden wij achtereenvolgens:

Hubert Luyckx – Alfons Valgaerts – Karel Heselmans – Jozef Severijns – Louis Severijns – Marc Kemps.

Als dirigent hadden wij achtereenvolgens :

Léon Persoons (1927-1952) – Paul Persoons (1952-1980) – Jef Verhaegen (1980-1996) – Jos Monsieurs (1996-2005) – Frank Boonen (2005 – …. )